Śledź nas na:Pedagogika specjalna - słowniczek pojęć

Asymetria – jedna strona ciała różni się od drugiej, układają się lub poruszają niejednakowo.


Ataksja – typ m. p. dz., w którym dziecko ma duże trudności z utrzymaniem równowagi, jest chwiejna, niestabilna, jego ruchy są słabo kontrolowane w czasie, zakresie i kierunku.


Atetoza – typ m. p. dz. charakteryzujący się niestabilnym napięciem mięśniowym i obecnością ruchów mimowolnych.

 

Autyzm – osłabienie lub utrata kontaktu z otoczeniem, skłonności do zamknięcia się w sobie, do urojeń.


Chromosomopatia – (gamestopatia), zaburzenie rozwojowe wywołane nieprawidłowością komórki rozrodczej w postaci aberracji chromosomów. 

 

Daktylologia – system porozumiewania się za pomocą alfabetu palcowego stosowany przez głuchych.

 

Debilizm – lekki niedorozwój umysłowy w granicach I.I.75 – 50, od 1968 r. stosuje się określenie „lekki niedorozwój umysłowy” odpowiadający I.I.67 – 52.


Diagnoza w pedagogice specjalnej – ma na celu ustalenie u jednostek z odchyleniami od normy możliwości rozwoju, doboru środków i metod wspierających rozwój, ustalenie skuteczności stosowanych metod rewalidacyjnych w zależności od upośledzenia.


Diplegia –di podwójny typ obejmujący głównie nogi, często również ręce, lecz w mniejszym zakresie.


Dyfazja rozwojowa – opóźniony rozwój prawidłowego wymawiania słów i kształtowania mowy z powodu uszkodzenia neurologicznego.


Dysgrafia (agrafia), zaburzenie czynności wymagających dobrej analizy i syntezy wzrokowej.


Dyskalkulia – strukturalne zaburzenie zdolności matematycznych mające swe źródło w genetycznych lub wrodzonych nieprawidłowościach tych części mózgu, które stanowią fizjologiczne podłoże dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem. Występuje bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych zdolności umysłowych. Może przejawiać się zaburzeniami różnych zdolności matematycznych, które mogą być sprzężone z innymi zaburzeniami parcjalnymi, szczególnie percepcji wzrokowej i słuchowej.


Dysleksja – utrudnienie, zaburzenie w czasie czytania. Przejawia się w niedokładnym czytaniu, w wadliwej wymowie, przemieszczaniu części słów.


Dziedziczenie dominujące – przekazywanie określonej cechy konstytucyjnej (choroby, upośledzenia) potomstwu poprzez gen jednego z rodziców.


Dziedziczenie sprzężone z płcią – przekazywanie określonej cechy konstytucyjnej (choroby, upośledzenia) poprzez gen matki synom, a gen ojca córkom.


Embriopatia – wada rozwojowa wywołana organicznym uszkodzeniem płodu (embrionu).Zobacz także