Śledź nas na:Pojęcie pedagogiki specjalnej

Wg Dykcik:
Pedagogika specjalna – jest nauką szczegółowa pedagogiki, a jej przedmiotem jej jest opieka, terapia, kształcenie i wychowanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednostek mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj, stopień i złożoność objawów oraz przyczyn zaistniałych anomalii, zaburzeń, trudności lub ograniczeń.

 


Wg Sękowska:

Pedagogika specjalna – jest dyscypliną zajmującą się osobami obarczonymi niepełnosprawnością oraz ich rehabilitacją, a także osobami niedostosowanymi społecznie i ich resocjalizacją.


Wg Lipkowski:

Pedagogika specjalna – to teoria i praktyka wychowania jednostek upośledzonych.Zobacz także