Śledź nas na:Subdyscypliny pedagogiki specjalnej

Subdyscypliny pedagogiki specjalnej:
 • logopedia (terapia, rehabilitacja mowy)

 • oligofrenopedagogika (pedagogika osób z upośledzeniem umysłowym)

 • ped. korekcyjna (badania dzieci z mikrouszkodzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dysgrafia, zespół ADHD)

 • ped. resocjalizacyjna (zajmuje się osobami niedostosowanymi społecznie)

 • ped. terapeutyczna, lecznicza (zajmuje się osobami przewlekle chorymi)

 • praca socjalna (instytucjonalne wspomaganie osób niepełnosprawnych)

 • surdopedagogika (zajmuje się osobami z różnymi zaburzeniami słuchu)

 • tyflopedagogika (zajmuje się osobami niewidomymi)

 • ped. wybitnie zdolnych


Czynniki warunkujące wzrost zainteresowania odchyleniem od normy:


 • pojawienie się osób z odchyleniami od normy

 • pojawienie się nowych chorób

 • wzrost czynników patogennych

 • rozwój nauki (medycyny, psychologii, techniki, farmakologii, socjologii, prawa, etyki)

 • rozwój cywilizacyjny

 • media (większa świadomość)

 • wzrost zainteresowań problematyką pedagogiki specjalnej

 • idee humanitarne

 • choroby cywilizacyjne (AIDS, nerwice)Zobacz także