Śledź nas na:Szkoła specjalna

Szkoła specjalna – tym terminem obejmujemy wszystkie jej stopnie (przedszkola specjalne, szkołę podstawową zawodową i różne formy szkolenia dla dorosłych w ośrodkach zawodowej rehabilitacji). To instytucja , w której kształci i wychowuje się dzieci z różnymi zaburzeniami, upośledzeniami, które nie mogą uczęszczać do szkoły normalnej lub nie mogą sprostać wymogom tej szkoły.


Kształcenie specjalne – jest szerszym pojęciem; obejmuje zajmowanie się dzieckiem, nie tylko w szkole specjalnej, w jej murach, ale także poza klasami (w domu, na obozach, zajęciach pozalekcyjnych).

 

Szkolne placówki specjalne:

 

 • ośrodki wczesnej interwencji – placówki, w których przebywa dziecko od urodzenia do 7 roku życia; są to miejsca, gdzie rodzice otrzymują np. informacje jak postępować z dzieckiem

 • przedszkola specjalne – od 3 roku życia nawet do 10 roku; dla dzieci niewidomych, głuchych, upośledzonych umysłowo (umiarkowane i znaczne upośledzenie), dla dzieci przewlekle chorych

 • szkoły podstawowe specjalne:

 •  
  • dla dzieci upośledzonych umysłowo (w stopniu lekkim)

  • dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i częściowo znacznym (tzw. szkoły życia)

  • dla niewidomych

  • niesłyszących

  • niewidomych -upośledzonych umysłowo

 • gimnazjum

 • szkoły średnie:

 •  
  • zawodowe (dla upośledzonych w stopniu lekkim) przygotowujące do konkretnego zawodu

  • szkoły przysposobienia do pracy (przygotowują do różnych rodzajów pracy)

  • licea

  • technika

 • szkoły pomaturalne – 2 letnie

 • warsztaty terapii zajęciowej – od 16 roku życia, dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia; są to zajęcia rekreacyjne, wycieczki, terapa, rehabilitacja; osoby dostają kieszonkowe

 • domy pomocy społecznej – dla osób o różnych niepełnosprawnościach; część osób trafia tu od urodzenia, także w wyniku śmierci rodziców

 • mieszkania treningowe

 • ośrodki socjoterapii – dla osób niesłyszących

 • ośrodki szkolno – wychowawczeZobacz także