Śledź nas na:Oligofrenopedagogika

Oligofrenopedagogika – to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się nauczaniem i wychowaniem jednostek upośledzonych umysłowo.

Zadaniem oligofrenopedagogiki jest:

 • ustalenie takich metod i form rewalidacji, które jednostce upośledzonej zapewniłyby optymalny, wszechstronny rozwój

 • przystosowanie do warunków społecznych

 • przygotowanie do zawodu

 • wspieranie autonomii

 

Upośledzenie umysłowe – to istotne niższe niż normalne funkcjonowanie inteligencji, z jednocześnie występującym ograniczeniem w zakresie dwóch lub więcej spośród następujących umiejętności przystosowawczych:

 

Umiejętności:

 • porozumiewania się

 • samoobsługi

 • trybu życia domowego

 • uspołecznienia

 • korzystania z dóbr społecznych, kulturowych

 • samodzielności

 • troski o zdrowie i bezpieczeństwo

 • umiejętności szkolnych

 • organizowania wolnego czasu i pracy

 

Upośledzenie umysłowe (wg Kostrzewskiego) – istotnie niższy od przeciętnego ogólny poziom funkcjonowania intelektualnego występujący łącznie z upośledzeniem w zakresie przystosowania się ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym.

 

Upośledzenie umysłowe ujawnia się przed 18 r. ż.

Dwa podejścia:

 • Podejście statyczne – uważano, że iloraz inteligencji się nie zmienia

 • Podejście dynamiczne – można zmienić iloraz, podnieść; orzekamy aktualny stan, a co będzie potem nie wiemyZobacz także