Śledź nas na:Tabela upośledzeń

Poniżej przedstawiam tabelaryczne zestawienie różnych stopni upośledzeń.


lekki 52-68umiarkowany 36-51znaczny 20-35głęboki 0-19
Procesy orientacyjno-poznawczezaburzenia pojęć, kształtów geometrycznych, przestrzeni, percepcja słuchowa zaburzonazaburzenia receptorów wzroku, słuchu, uszkodzenia kory mózgowejcałkowity brak percepcji lub pewna zdolność do spostrzegania czynności i sytuacji
Spostrzeganiesą niedokładne, wąski zakres, wolniej spostrzegająjest niedokładne, wolniejsze, maja problemy z wyodrębnianiem cech istotnych od tych nie ważnychsą niedokładne, wolne, wady wzroku, słuchu, spostrz. wybiórcze, powolnewady wzroku, słuchu
Uwagadowolna, występuje, ale mniej trwała i mniej podzielna, b. łatwo utracićdowolna, można rozwinąć odpowiednimi działaniami, często rozproszona, brak podzielności i nadmierna ruchliwość, uwaga mimowolna na inny bodziecmimowolna, brak uwagi dowolnej, zajęcia b. konkretne, b. interesujące, gdyż b. szybko się zniechęcajązdolność koncentracji od zupełnego jej braku do koncentracji na dość długi czas
Pamięć Wyobraźniapamięć logiczna i mechaniczna(najczęściej podobna do osób z norma), logiczna zaburzona, - spowodowana brakiem myślenia abstrakcyjnego, konfabulacja- jeśli czegoś nie pamiętają to wymyślają pewne historiewiększe problemy, konfabulacje z myślenia, niekiedy dobra, pamięć jednostronna, mało dokładne wyobrażenia, p. krótkotrwała, upośledzona logiczna, sposób uczenia się przez działanie ( praktyka), wtedy zapamietająsą w stanie zapamiętać 12 sylabowe zdanie, proste polecenia(3), ale muszą być proste, konkretneniezdolność do zapamiętania jakiejkolwiek treści do utrzymania tych treści przez dłuższy czas
Myśleniew fazie operacji konkretnych nie osiągają okresu myślenia abstrakcyjnego, ( dedukcyjno - hipotetycznego), cechy myślenia: problemy z regułami abstrakcji, nie są w stanie oderwać się od konkretu, zmniejszony krytycyzm, wnioskowanie, zwolnione tempo myśleniacharakter konkretno- obrazowy, osiągają trzecie stadium podokresu przedoperacyjnego: nie sa zdolne do szeregowania, klasyfikacji, dodawania, tworzenia pojęć abstrakcyjnych, jeśli definiują to na podstawie wyglądu i zastosowania, trudności w opanowaniu pojęć liczbowych, potrafią porównać przedmioty( podobieństwa i różnice)podokres wyobrażeń przedoperacyjnych( w. 5-6 lat), potrafią porównać przedmioty, (podobieństwa, różnice), rozpoznają podstawowe figury geometryczne, potrafią opanować elementarne liczenie, pisanie, czytanie prostych wyrazów; myślenie sensoryczno- motorycznenie są w stanie przekroczyć okresu inteligencji zmyslowo-ruchowej
Mowasłownik bierny(znamy ale nie używamy) przeważa nad czynnym (te słowa kt. używamy),zaburzenia mowy, uboga w pojęcia, abstrakcje, rozwija się z opóźnieniem, zaburzenia mowy w postaci dyslalii, ubogi zasób słownictwaproste zdania, wyrazy wspierane gestem, upośledzenie mowy, niektórzy nie mówią, wady wymowybrak
Motorykaupośledzona precyzja ruchów, szybkość, koordynacja, zaburzenia psycho- ruchowe: nadpobudliwość, niedowłady, porażenia, wady postawy, występują ruchy zbędne(synkinezje), stereotypie ruchoweniedowłady, porażenia, współruchy, natręctwa ruchowe, zaburzenia mięśni, echopraksje- naśladowanie zachowań u innychniedowłady, porażenia kończyn, zwiększona podatność na infekcje oraz wady narządów
Samoobsługasą w stanie samodzielnie żyć po skończeniu szkoły , występuje tez niedostosowanie społecznenajczęściej potrzebują wsparcia przy załatwianiu skomplikowanych spraw( np. w urzędzie), osoby potrafią zadbać o siebieubieranie się, mycie, sprzątanie, ale potrzebują opieki do życiamogą niekiedy wykonywać proste czynności porządkowe, wykonanie prostej samoobsługi


Zobacz także