Śledź nas na:Złożone zaburzenie rozwojowe - ADHD

ADHD - złożone zaburzenie rozwojowe znane od ponad 150 lat. Przechodziło liczne przeobrażenia nazewnicze, w zależności od zachowania dzieci, środowiska, okoliczności w jakiej te objawy się ujawniły. Dzieci takie najczęściej noszą przydomek „żywego srebra", „urwipołcia", „wiercipięty" itp.

Formy nazewnicze:
- zespól minimalnego uszkodzenia mózgu
- zespól mikrodeficytów
- zespól hiperkinetyczny
- zespól minimalnej dysfunkcji mózgu
- zespól hiperkinetyczno- odruchowy

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i choroby:

  • ICD- klasyfikacja Europejska Oświatowej Organizacji Zdrowia
  • DSM- klasyfikacja amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego


Najnowsze klasyfikacje to:
ICD10
DSMIV TR

Mechanizm powstawania zaburzeń wiąże się z zachwianiem równowagi procesów nerwowych w taki sposób, że procesy pobudzenia przeważają nad procesami hamowania. Przewaga ta wyraża się w nadpobudliwości psychomotorycznej w sferze ruchowej, emocjonalnej i poznawczej.

Przyczyny ADHD:
1. Mikrouszkodzenia mózgu, zwłaszcza w obrębie płatów czołowych, jąder podkorowych, spoidła wielkiego i móżdżku.
2. Zaburzenia równowagi pomiędzy podstawowymi neuroprzekaźnikami- noradrenaliną, dopominą, co powoduje zaburzenia odbioru i przekazywania informacji. Duże znaczenie ma też serotonina, odpowiedzialna za regulację nastroju u osób impulsywnych stwierdza się niedobory tego neuroprzekaźnika.
3. Podłoże genetyczne. Prawdopodobnie zespół jest dziedziczony wielogenowo. Ryzyko AHDH wzrasta nawet do 50%, gdy jedno z rodziców miało lub ma ten zespół. Dzieci takie mają często problemy z dysleksją lub alergią.
4. Metody wychowawcze, czynniki zewnętrzne, środowisko szkolne- nie są czynnikami wywołującymi ADHD, ale mogą pogłębić skutki zaburzenia. Dzieci z ADHD san na san z nauczycielem osiągają lepsze wyniki w nauce. Bezpośredni nadzór ułatwia mu skupienie się na konkretnym zadaniu.

Amerykańska Klasyfikacja Towarzystwa Psychiatrycznego DSMIV TR opisuje „zespół zaburzeń koncentracji uwagi":
1. typ z przewagą zaburzeń uwagi
2. typ impulsywnie- nadpobudliwy
3. typ mieszanyZobacz także