Śledź nas na:Złożone zaburzenie rozwojowe - ADHD

TYP Z PRZEWAGĄ ZABURZEŃ UWAGI

Mogą występować objawy nadpobudliwości, tendencje do stanu oderwania od rzeczywistości, dzieci te sprawiają wrażenie senności lub są po prostu senne, skrywają najczęściej swoje problemy, są niedostrzegalne, często mają problemy z nauką szkolną (dysowce).

Problemy dzieci:

 • marzycielskie nastawienie do życia
 • nie kończenie zadań i poleceń, zapominanie
 • zagubienie, wiecznie coś gubią
 • problem ze skupieniem uwagi
 • nie zwracają uwagi na szczegóły
 • wiecznie zmęczeni
 • w kontaktach są „nieobecne"
 • ciche, ignorowane, społecznie niedojrzałe
 • nie wywiązują się z obowiązków
 • wymagają stałej kontroli i przypominania o zadaniach- szkolnych i domowych
 • bałaganiarze do wieku dorosłego
 • robią wrażenie zamyślonych, nieobecnych
 • nie potrafią skupić się na jednym zadaniu, które wykonują, szybko i bez przemyślenia konsekwencji własnego działania


TYP INPULSYWNIE- NADPOBUDLIWY

Zachowania aspołeczne, destrukcyjne, które przekładają się na problemy w szkole. Nie mają problemów z przyswojeniem wiedzy, ale z dyscypliną, są one nadmiernie aktywne i impulsywne, ale nie zdradzające braku koncentracji uwagi.

TYP MIESZANY

Mieszanka wybuchowa; nasilone objawy nadpobudliwości, niepokoju ruchowego, zaburzenia impulsów i koncentracji uwagi.

Problemy funkcjonowania dzieci z typem mieszanym:

 • gadatliwość
 • nadmierna aktywność
 • problem z zachowaniem ciszy
 • wyrywanie się do odpowiedzi
 • niecierpliwość
 • kłopoty z podjęciem pracy (długie zastanawianie się)
 • mało zadawalające pracy dla nauczycieli
 • klasowy błazen
 • domaganie się uwagi rówieśników
 • brak akceptacji swoich działań
 • brak wytrwałości w działaniu, szybkie zniechęcanie się
 • niechęć do przestrzegania ustalonych reguł
 • hałaśliwość, przeszkadzanie innym
 • domaganie się natychmiastowego nagradzania
 • trudność z kontynuowaniem nudnych czynnościProblemy w kontaktach z rówieśnikami:

 • siła fizyczna, skłonność do dotykania innych
 • wtrącanie się, łatwe zniechęcanie się do nawiązywania reakcji społecznych
 • skłonność do rozkazywania i kierowania innymi
 • upór w zabawie
 • nie dostrzegania sygnałów społecznych
 • brak wrażliwości i trudności w empatii
 • brak umiejętności ignorowania prowokacji
 • domaganie się częstych zmian w aktywności
 • odrzucenie przez rówieśnikówProblemy w domu:

 • niechęć do słuchania dziecka
 • niechęć do dziecka
 • pośpieszne wykonywanie poleceń lub ich nie wykonywanie
 • wtrącanie się do rozmowy
 • niechęć do podporządkowania, do odkładanie przedmiotów na miejsce
 • zapominanie o obowiązkach
 • niecierpliwość
 • lekkomyślność
 • konfliktowość
 • chęć stawiania zawsze na swoim
Zobacz także